Skip links

Ticari Elektronik İleti Onay Metni

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca, Projera Danışmanlık Limited Şirketi (“Projera”) olarak tarafımızca ve/veya iş ortaklarımız tarafından verilen hizmetler kapsamında Projera web siteleri, yazılımları ve mobil uygulamaları ve diğer tüm Projera platformları üzerinden temin edilen bilgileriniz doğrultusunda, onay vermeniz halinde kanunun 2.maddesinin 1.fıkrasının c bendi ile sayılan ticari elekronik ileti (Telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli iletileri) yoluyla her türlü bilgilendirme, tanıtım, reklam, ürün teklifleri, promosyonlar, kampanyalar, memnuniyet değerlendirme çalışmaları, duyurular ve burada sayılmayan ek hizmet bilgilendirmeleri, işlem ve uygulamalarının iletilmesi amacıyla tarafınızla iletişime geçilebilecektir.

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca ticari elektronik ileti gönderimine dair onay verseniz dahi dilediğiniz zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı reddedebilirsiniz. Ticari elektronik ileti hangi iletişim kanalıyla gönderildiyse red bildirimini de kolay ve ücretsiz bir şekilde olmak üzere aynı iletişim kanalıyla verebileceğinizi hatırlatmak isteriz. Reddetme hakkınızı İYS (İleti Yönetim Sistemi) 
https://iys.org.tr/ üzerinden de kullanabilirsiniz. Red talebinin ulaşmasını müteakip Projera Danışmanlık Limited Şirketi üç iş günü içinde elektronik ileti göndermeyi durdurur.

/**/